L  i  n  u  s   G  å  r  d  f  e  l  d  t

 
 

Född 1981. Har tidigare utgivit Men golvet har ingen mun (2009), Gråbergsång (2012) och Lys med apan (2015) på Albert Bonniers Förlag.

   

I december 2017 utkommer diktboken Nya Pangea på det danska förlaget Virkelig (på svenska), i deras skriftserie Bestiarium.


I början av 2019 utkommer nästa diktbok på Albert Bonniers Förlag.


Kontakt: linusgardfeldt(at)hotmail.com

Foto: Cato Lein